Βιβλίο του 1840 για μια “ιδανική κοινωνία-πόλη” με τίτλο “Ταξίδι στην Ικαρία” (άρθρο του κ Χαραλαμπίδη)

Ποια σχέση του Γάλλου Ετιέν Καμπέ με το νησί της Ικαρίας τον ώθησε το 1840 να δώσει στο βιβλίο του όπου περιγράφει τις ιδέες του για μια “ιδανική κοινωνία-πόλη” τον τίτλο “Ταξίδι στην Ικαρία”; Προφανώς καμιά άμεση και ουσιαστική. Είναι γνωστό ότι οι ουτοπιστές σοσιαλιστές της περιόδου 1830- 1860 (ανάμεσά τους και ο Καμπέ), επηρεασμένοι από τις αρχές του Διαφωτισμού και τη διαπίστωση ότι η Γαλλική Επανάσταση και η επικράτηση της αστικής κυριαρχίας δεν είχαν απαλλάξει την κοινωνία από τη φτώχεια, τη δυστυχία, τους πολέμους κλπ., στήριζαν γενικά τις ιδέες…

Περισσότερα